Prawo kategorii – 22 niezmienne prawa marketingu A. Ries, J. Trout

Kontynuując cykl, na dzisiaj proponuje prawo kategorii.

?Jeżeli nie możesz być pierwszy w danej kategorii, to ustanów nową kategorię, w której będziesz pierwszy? (22 niezmienne prawa marketingu A. Ries, J. Trout)

Kto jest producentem  najpopularniejszego smartfonu ? Wg. badań dot. ilości sprzedaży w 2017 r. to Apple

Kto jest producentem najpopularniejszego komputera w latach 70-80? IBM

Co łączy obu producentów (jak i zresztą też wielu innych). Stworzyli kategorię produktu, który wcześniej nie istniał.Tak naprawdę można być pierwszym w swojej kategorii na wiele różnych sposobów. Może to dotyczyć stworzenia produktu, wprowadzenia znaczącej innowacji, wykonanie dodatkowej usługi związanej z produktem. Tak było w przypadku DELL sprzedająca jako pierwsza komputery na telefoniczne zamówienie. 

Proponuje zastanowić się ile jeszcze firm wykorzystując tą zasadę odniosło sukces?

#GawiMiro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.