Kodeks Etyki

Mój kodeks etyczny

 1. Pamiętam o tym, co jest celem mojej pracy z Klientem, trzymam się granic tego, na co się z Klientem umówiłem.
 2. Moim sukcesem jest sukces mojego Klienta.
 3. Nie obiecuje Klientowi tego, co nie jest możliwe do osiągnięcia.
 4. Zachowuje respekt dla autonomii Klienta i mojej.
 5. Jestem rzetelny w udzielaniu informacji zwrotnej. Moje opinie i komentarze mają zawsze wpierać klienta w znajdowaniu rozwiązań.
 6. Jestem dyskretny w sprawach dotyczących Klienta.
 7. Podejmuje się tylko takich zadań, do których czuje się odpowiednio przygotowany.
 8. Pamiętam o stałym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu swoich umiejętności.
 9. Jestem przyzwoity, działam na rynku uczciwie, nie podważam kompetencji innych coachów.
 10. W sprawach materialnych zachowuje przyzwoitość i zdrowy rozsądek.

 

Jako Coach:

 • nie będę wygłaszać nieprawdziwych treści na temat świadczonych usług.
 • będę rzetelnie przekazywać informacje na temat swoich kompetencji jako coacha, wiedzy specjalistycznej, doświadczenia, certyfikatów.
 • będę doceniać wkład i wysiłek innych, nie przedstawiać osiągnięć jako swoich.
 • będę rozpoznawać kwestie personalne, które mogą negatywnie wpływać na prowadzony coaching, włącznie z rozważeniem decyzji o jego zakończeniu (jeśli sytuacja tego wymaga).
 • będę kompetentnie i rzetelnie przeprowadzać badania zgodnie z stosownymi regulacjami prawnymi, przykładając należytą uwagę do uzyskania pozwoleń osób zaangażowanych, nie działając na ich szkodę.
 • prace uzyskane w związku z praktyką coachingu będą zapisywane, przechowywane i usuwane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, poufności, prywatności z zastosowaniem odpowiednich przepisów prawnych.

 

Relacja z klientem:

 • świadczenie usług w zamian za inne usługi, towary, wynagrodzenie w formie niepieniężnej może nastąpić tylko, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie relacji coachingowej. 
 • nie nastąpi świadome przyjmowanie żadnych osobistych, zawodowych i finansowych korzyści wynikających z relacji z klientem poza określonymi w umowie.
 • nie mogę wprowadzać w błąd i wygłaszać nieprawdziwych stwierdzeń na temat tego, co klient uzyska podczas coachingu czy od coacha.
 • nie będę udzielać mylnych i nieprawdziwych informacji czy rad 
 • będę  jasno ustalać z klientami umowy czy kontrakty.
 • przed pierwszą sesją lub w jej trakcie będę wyjaśniać i starać się by klient zrozumiał charakter coachingu, granice poufności, uzgodnienia wynikające z umowy.
 • na mnie spoczywa odpowiedzialność ustalania jasnych i zgodnych z kulturą granic w kontakcie fizycznym z klientem.
 • będę szanować prawo klienta do zakończenia coachingu w każdym momencie z zachowaniem uzgodnień umowy.

 

Poufność/Prywatność:

 • będę przestrzegać zasad poufności w stosunku do informacji otrzymanych od klienta.
 • posiadam  jasno określoną umowę lub kontrakt przed przekazywaniem informacji na temat coachingu osobom trzecim.

Mirosław Gawin

Effective Coach